Towary Niebezpieczne Doradztwo DGSA i Szkolenia Stanisław Włodarczyk | Przepisy ADR 2013

Przepisy ADR 2013

Poniżej zamieszczam linki do przepisów ADR wersja 2013.

Ponieważ są to przepisy obszerne, dla ułatwienia korzystania poniżej są linki są do poszczególnych części przepisów:

Treść umowy ADR

Tom 1 spis treści

Rozdział 1- Przepisy ogólne

Rozdział 2 - Klasyfikacja

Rozdział 3 - Przepisy ogólne dotyczące wykazu towarów niebezpiecznych

Tom 2 spis treści

Rozdział 3 - Tabela towarów niebezpiecznych

Rozdział 3 - Przepisy szczególne

Rozdział 4 - Przepisy dotyczące stosowania opakowań i cystern

Rozdział 5 - Procedury nadawcze

Rozdział 6 - Wymagania dotyczące konstrukcji i badania opakowań i cystern

Rozdział 7 - Przepisy dotyczące warunków przewozu,załadunku, rozładunku oraz manipulowania ładunkiem

Rozdział 8 - Wymagania dotyczące załogi pojazdu, wyposażenia, postępowania i dokumentacji,

Rozdział 9 - Wymagania dotyczące konstrukcji i dopuszczenia pojazdów