Towary Niebezpieczne Doradztwo DGSA i Szkolenia Stanisław Włodarczyk | Przepisy ADR 2021

Przepisy ADR 2021

Przepisy są w dwóch tomach:

TOM I

który zawiera części od 1 do 3, w tym tabelę A, załącznika A do umowy ADR

TOM II

który zawiera części od 4 do 7 załacznika A i części 8 i 9 załacznika B do umowy ADR